Tuesday, August 2, 2016

LAGI-LAGI HADITS PALSU .3 CATATAN Kecil Dr.M. Rakib Jamari, S.H.,M.Ag.LAGI-LAGI  HADITS PALSU.3

CATATAN Kecil  Dr.Muhammad Rakib Jamari, S.H.,M.Ag.
Pekanbaru Riau Indonesia. 2016

MUNGKINKAH TUHAN MEMAKAI SANDAL EMAS?
Kok Tuhan Pakai Sendal, MasyaAllah...

Hadits Ummu Thufail radliyallaahu ‘anhaa :

عن أم الطفيل امرأة أُبي بن كعب رضي الله عنهما قالت :
 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يذكر أنه رأى ربه في المنام في صورة شباب موفر في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب.

Dari Ummu Ath-Thufail istri Ubay bin Ka’b radliyallaahu ‘anhuma ia berkata : Aku mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Beliau menyebutkan telah melihat Rabb-nya dalam mimpinya dalam wujud seorang pemuda berambut lebat yang memakai pakaian berwarna hijau, berada di atas ranjang dari emas, dan pada kedua kaki-Nya memakai sandal yang terbuat dari emas pula”.
TAKHRIJ :
Hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqiy dalam Al-Asmaa’ wash-Shifaat 2/368-369, Ath-Thabaraniy dalam Al-Kabiir 25/143 no. 346, Adz-Dzahabi dalam Mizaanul-I’tidaal 4/269 (biografi Nu’aim bin Hammaad), Al-Khathiib dalam At-Taariikh 13/311, dan Ibnul-Jauziy dalam Al-‘Ilal 1/14-15; semuanya dari jalan ‘Abdullah bin Wahb, dari ‘Amr bin Al-Haarits, Sa’iid bin Abi Hilaal, dari Marwaan bin ‘Utsman, dari ‘Umaarah bn ‘Aamir, dari Ummu Ath-Thufail radliyallaahu ‘anhaa.
1. ‘Abdullah bin Wahb dan ‘Amr bin Al-Haarits adalah dua orang tsiqah yang masyhur.
2. Sa’id bin Hilaal juga perawi tsiqah, termasuk rijaal jama’ah ahli hadits.
3. Marwaan bin ‘Utsmaan. Ia seorang yang dla’if. Ibnu Hajar berkata dalam Al-Ishaabah (8/246) : “Matruuk”. Namun dalam At-Taqriib (hal. 932 no. 6616

No comments:

Post a Comment

Komentar Facebook